ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

Odznaczenia i Medale WOPR

Odznaczenia WOPR

„Brązowa Honorowa Odznaka WOPR”

Może być nadana członkowi WOPR, który działając, przez co najmniej pięć lat ( 5 lat), zasłużył się dla WOPR.

 

„Srebrna Honorowa Odznaka WOPR”

Może być nadana członkowi WOPR, który działając, przez co najmniej dziesięć lat (10 lat), w tym, co najmniej pięć lat od nadania Brązowej Honorowej Odznaki WOPR, w sposób szczególny zasłużył się dla WOPR.

 

„Złota Honorowa Odznaka WOPR”

Może być nadana członkowi WOPR, który działając, przez co najmniej piętnaście lat ( 15 lat) w WOPR, w tym co najmniej pięć lat od nadania Srebrnej Honorowej Odznaki WOPR, wybitnie zasłużył się dla WOPR.

 

Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym

Może być nadana członkowi, WOPR, który działając, przez co najmniej dwadzieścia lat (20 lat) w WOPR, w tym, co najmniej pięć lat od nadania Złotej Honorowej Odznaki WOPR, przyczynił się do rozwoju WOPR.

 

Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym

Może być nadana członkowi, WOPR, który działając, przez co najmniej dwadzieścia pięć lat ( 25 lat) w WOPR, w tym co najmniej pięć lat od nadania Złotej Odznaki WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym, szczególnie przyczynił się do rozwoju WOPR.

 

Odznaka „Zasłużony Ratownik WOPR”

Może być nadana zasłużonym ratownikom WOPR, wyróżniającym się wzorową pracą i działalnością, przez co najmniej 15 sezonów, udokumentowaną w legitymacji członka WOPR, w szczególności wpisanymi pochwałami i wyróżnieniami.

 

Odznaka „Zasłużony Instruktor WOPR”

Może być nadana zasłużonym instruktorom WOPR, wyróżniającym się wzorową działalnością szkoleniową, przez co najmniej 10 lat.

 

Odznaka „Błękitnego Krzyża WOPR”

Może być nadana osobie fizycznej, niebędącej członkiem WOPR, za zasługi dla WOPR.

 

Medale WOPR

Medal WOPR „Za Zasługi”

Może być nadany osobom prawnym, organom i innym, za zasługi dla WOPR.

 

Medal WOPR „Za Szczególne Zasługi”

Może być nadany osobom prawnym, organom i innym, za szczególne zasługi dla WOPR.

 

Medal WOPR „Za Wybitne Zasługi”

Może być nadany osobom prawnym, organom i innym, za wybitne zasługi dla WOPR.

 

„Brązowy medal za zasługi dla WOPR”

Może być nadany osobom fizycznym, które położyły zasługi dla WOPR, spełniając czyny w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi i poświęcenia lub przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa osób pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne.

 

„Srebrny medal za zasługi dla WOPR”

Może być nadany osobom fizycznym za zasługi wskazane w ust. 1, trzy lata po nadaniu brązowego medalu za zasługi dla WOPR.

 

„Złoty medal za zasługi dla WOPR”

Może być nadany osobom fizycznym za zasługi wskazane w ust. 1, trzy lata po nadaniu srebrnego medalu za zasługi dla WOPR.

 

Brązowy krzyż za zasługi dla WOPR

Może być nadany osobom, które położyły zasługi dla WOPR, w organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym, trzy lata po nadaniu złotego medalu za zasługi dla WOPR.

 

Srebrny krzyż za zasługi dla WOPR

Może być nadany osobom, które położyły szczególne zasługi dla WOPR, w organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym, trzy lata po nadaniu brązowego krzyża za zasługi dla WOPR. 

 

Złoty krzyż za zasługi dla WOPR

Może być nadany osobom, które położyły wybitne zasługi dla WOPR, w organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym, trzy lata po nadaniu srebrnego krzyża za zasługi dla WOPR.

 

Order Błękitnego Krzyża WOPR

Może być nadany osobom nadzwyczajnie zasłużonym dla WOPR.

 

Medal „Za uratowanie życia tonącemu”

Może być nadany za uratowanie życia osobie tonącej w warunkach szczególnych.

 

Uchwała ZG WOPR ws. Nadawania odznaczeń i medali WOPR

Przewiń do góry