ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

Zapytanie ofertowe na realizację grupowego wsparcia psychologa w trakcie kursu KPP realizowanego w ramach projektu pn. "Ratownik wodny - nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa kujawsko - pomorskiego"

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

Przedmiotem zamówienia jest: realizację grupowego wsparcia psychologa w trakcie kursu KPP realizowanego w ramach projektu nr RPKP.10.04.02-04-0009/20, pn. „Ratownik wodny–nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację grupowego wsparcia psychologa w trakcie kursu KPP realizowanego w ramach projektu pn. "Ratownik wodny - nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa kujawsko - pomorskiego"

Powiadomienie o wyborze wykonawcy – psycholog

Przewiń do góry