ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

3 czerwca  2019 roku w Kruszwicy nad jeziorem Gopło podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz Prezesem Kujawsko-Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych województwa kujawsko-pomorskiego. Porozumienie ma na celu usprawnienie działań służb zmierzającego do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku na wodach i terenach przywodnych oraz ograniczenia liczby osób tonących na akwenach naszego województwa. Służby w zakresie swoich kompetencji zobowiązały się do całorocznego współdziałania zmierzającego do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku na wodach w szczególności:

1) ratowanie życia i zdrowia ludzkiego na obszarach wodnych;

2) podejmowanie akcji ratowniczych w celu ratowania mienia oraz środowiska naturalnego;

3) prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz organizowanie akcji informacyjnych na temat zagrożeń środowiska naturalnego
w szczególności zanieczyszczenia wód;

4) prowadzenie rozpoznania w zakresie zmian ukształtowania brzegów, nurtów i dna akwenów w celu określenia warunków kąpieli, nawigacji i miejsc niebezpiecznych;

5) kontrolowanie kąpielisk, miejsc wyznaczonych do kąpieli oraz miejsc wykorzystywanych okazjonalnie do kąpieli w zakresie wyposażenia technicznego, ilości środków ratunkowych oraz odpowiedniej ilości osób i posiadanych przez nie kwalifikacji zawodowych;

6) prowadzenie szkoleń ze znajomości obowiązujących przepisów na wodach i ratownictwa

Wodnego;

7) przekazywanie informacji o sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia na akwenach
i obszarach przywodnych w celu podjęcia natychmiastowych działań.

Porozumienie jest dowodem na to, iż służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na akwenach mogą wspólnie realizować zadania oraz podejmować akcje ratunkowe mające na celu ratowanie życia i zdrowia oraz mienia mieszkańców naszego województwa.

Treść Porozumienia

Przewiń do góry