ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

PRAWO

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kont rolę wyznaczonego obszaru wodnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

sprawie uprawiania turystyki wodnej

USTAWA z dnia 8 września 2006

o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne

Przewiń do góry