ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

O nas

Kim jesteśmy?

Jednostka ratownictwa wodnego WOPR ( podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego) w województwie kujawsko-pomorskim.

WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. organizowanie, kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych oraz rejestru tych działań;
2. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego;
3. udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrofach naturalnych i awarii technicznych na wodach;
4. programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego;
5. ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się;
6. występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych na wodach,
7. wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego
8. dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń
jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń
9. prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych;
10. nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych w zależności od posiadanych kwalifikacji;
11. nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;
12. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania;
13. opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym;
14. krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
15. popularyzowanie celów statutowych;
16. wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami;
17. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
18. świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego

Co robimy?

Celem WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych.
Działania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  skupiają się na ograniczeniu niebezpiecznych wypadków na obszarach wodnych i ich skutków.. Dążymy do poprawienia bezpieczeństwa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego  i chcemy by każda osoba wypoczywająca nad zbiornikami wodnymi tego regionu mogła czuć się bezpiecznie.

Dodatkowo zajmujemy :

  • organizujemy szkolenia na stopnie wewnątrzorganizacyjne (Młodszy Ratownik WOPR oraz Ratownik WOPR)
  • organizacja szkolenia MSW – Ratownik Wodny
  • organizacja szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – KPP
  • organizacja profilaktyki dotyczącej bezpiecznego wypoczynku nad woda dla dzieci i młodzieży
  • organizacja pokazów ratownictwa wodnego
  • przygotowywanie analizy zagrożeń dla pływalni, basenów, aquaparków oraz   kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
  • Zabezpieczenie ratownicze imprez wodniackich ( regaty wioślarskie, regaty żeglarskie, triathlony)
  • organizacja wypoczynku na Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Borównie ( wynajęcie domków letniskowych, wynajęcie sali konferecyjno-szkoleniowej, wypożyczalnia sprzętu wodnego).

Jednostki Zrzeszone w WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Partnerzy - Wspierają NAS

Działania ratownicze WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego są realizowane za zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

APLIKACJA "RATUNEK"

Przewiń do góry