ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

Aktualnie realizowane projekty

Nazwa projektu: Ratownik wodny- nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego

Nr projektu: RPKP.10.04.02-04-0009/20

Lider Projektu: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-pomorskiego

Partnerzy Projektu:

  • Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Toruniu
  • Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bydgoszczy
  • Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 915 osób dorosłych zamieszkujących woj. kuj-pom. i należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez uzyskanie tytułu Ratownika w okresie 15.10.2020 –30.06.2023r.

Planowane do realizacji szkolenia:

  • Kurs Ratownik Wodny
  • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
  • Kurs Sternik motorowodny
  • Kurs Płetwonurek

Termin realizacji projektu: od 2020-10-15 do 2023-06-30

Wartość projektu: 4 041 462,25 zł

Wartość dofinansowania: 3 580 462,25 zł

Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.467.2020 z dnia 18.11.2020r.

Zdjęcia Przedstawiające Szkolenia

Spot Reklamowy Projektu „Ratownik Wodny – nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Przewiń do góry