ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

Ratownik WOPR

Czas trwania szkolenia: 32 h (11 h wykłady, 21 ćwiczenia)
Wymagania:
 – Wiek – 15 lat
– Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie (oświadczenie opiekunów ustawowych) o braku przeciwskazań do wykonywania obowiązków i uprawnień ratownika wydane nie dawniej niż 6 miesięcy wcześniej.
– specjalna karta pływacka (żółty czepek)
Sprawdzian wstępny:
• przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’ 50” wyłącznie na piersiach.
• przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15 m bez łamania powierzchni wody.
Uwaga: kandydat nie zdaje sprawdzianu wstępnego jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kończący szkolenie ratowników wodnych.
 
Zaliczenie (egzamin):
 – Przepłynięcie sposobem dowolnym po skoku startowym dystansu 300 m – czas 9′
 – Przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody bez załamania linii wody – zaliczenie
– Przepłynięcie sposobem dowolnym dystansu 100 m – czas 1’40” min
– Przepłynięcie dystansu 300 m sposobem dowolnym w płetwach – czas 4′ 30″
–  Holowanie tonącego na dystansie 75 m trzema sposobami po 25 m każdy – zaliczenie
– Zademonstrowanie techniki prawidłowego podpłynięcia do tonącego z wykorzystaniem sprzętu ratunkowego (bojka SP, pas „węgorz”, koło ratunkowe) i holowanie na dystansie 20 m – zaliczenie
– Przeprowadzenie prawidłowej oceny stanu poszkodowanego nieoddychającego i podjęcie działań WBLS przez 3 min. – zaliczenie
– Wykonanie skoków do wody (wykroczny, na „bombę”, na nogi, startowy) – zaliczenie
– Wyjście z wody na brzeg o wysokości co najmniej 20 cm od lustra wody lub na łódź – zaliczenie
– Wykonanie rzutu rzutką ratowniczą w torze o szerokości 2 m na odległość co najmniej 10 m – czas 1′
– Specjalna karta pływacka (żółty czepek)
Przewiń do góry