ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

Skład Zarządu WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maciej Banachowski
Prezes Zarządu
Prezydium
Jarosław Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu
Prezydium
Sławomir Mularski
Wiceprezes Zarządu
Prezydium
Maciej Kujawiński
Skarbnik Zarządu
Prezydium
Elżbieta Kurek
Sekretarz Zarządu
Prezydium
Paweł Patoleta
Członek Prezydium
Marcin Makowski
Członek Prezydium
Maciej Pawłowski
Członek Zarządu
Tomasz Wojciechowski
Członek Zarządu
Wojciech Lewko
Członek Zarządu
Paweł Gawroński
Członek Zarządu
Roman Guździoł
Członek Zarządu
Konrad Wojcieszyński
Członek Zarządu
Krzysztof Roznerski
Członek Zarządu
Witold Guber
Członek Zarządu
Grzegorz Wardacki
Członek Zarządu
Marcin Sudoł
Członek Zarządu
Marek Popek
Członek Zarządu

Statut WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Statut WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Kowalewski – Członek Komisji
Konrad Urbański – Członek Komisji
Marek Wasielewski – Członek Komisji
Kajetan Cynarzewski – Członek Komisji
Janusz Sarnowski – Przewodniczący Komisji

Sąd Koleżeński

Franciszek Kopczyński – Członek Sądu
Łukasz Reimus – Członek Sądu
Paweł Stanislawski – Członek Sądu
Janusz Kozielecki – Członek Sądu
Mariusz Pinczewski – Przewodniczący Sądu

Biuro Zarządu WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Teresa Lewandowska – Dyrektor Biura

Przewiń do góry