ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

Aktualnie realizowane projekty

Nazwa projektu: Nowoczesne służby ratownicze – zakup specjalistycznego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz jednostek WOPR z nim zrzeszonych – etap II

Nr projektu: RPKP.04.01.02-04-0002/23
Lider Projektu:
Partnerzy Projektu:
Cel projektu: zwiększenie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych oraz poprawę bezpieczeństwa w miejscach cennych przyrodniczo oraz terenach zalewowych województwa kujawsko – pomorskiego
Przedmiot projektu:
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Torba/Plecak medyczny R1
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Defibrylator AED
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Respirator transportowy
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Port najazdowy pod skuter
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Suchy skafander wraz ocieplaczem  do nurkowania
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Kombinezon suchy
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Kamizelki asekuracyjne
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Pompa zanurzeniowa
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Skuter podowodny
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Kołyska ratownicza
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Wyrzutnia pneumatyczna
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Pilarka Spalinowa
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Przyczepa kontenerowa
  • Zakup specjalistycznego sprzętu –   Pneumatyczne sanie ratownicze wodno-lodowe
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Kaski do ratownictwa wodno-lodowego
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Rękawiczki neoprenowe
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Materac próżniowy
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Kombinezon do Grup Poszukiwawczo Ratowniczych
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Przyczepa do quada
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Dron z kamerą termowizyjną
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Sonar/echosonda
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Urządzenie GPS
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Skafander neoprenowy „mokry” RATOWNIK
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Plecak Modułowy Ratownika Medycznego z wyposażeniem
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Myjka ciśnieniowa do mycia sprzętu ratowniczgo
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Radiotelefony cyfrowe stacjonarne
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Łodż ratownicza z przyczepą podłodziową
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Sztormiak komplet
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Kamizelka taktyczna – medyczna
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Latarka czołowa ledowa
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Latarka typu szperacz
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Pompowana deska ratownicza
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Ratownicza łodź wiosłowa
  • Zakup specjalistycznego sprzętu – Radiotelefony cyfrowe przenośne

   Termin realizacji projektu: 01.08.2023 – 31.12.2023

   Wartość projektu: 1 133 259,22 zł

   Wartość dofinansowania: 963 270,33 zł

   Źródło finansowania projektu: RPO WK-P; Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji

   Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.075.2023 z dnia 06.09.2023r.

Nazwa projektu: Nowoczesne służby ratownicze – zakup specjalistycznego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz jednostek WOPR z nim zrzeszonych

Nr projektu: RPKP.04.01.02-04-0005/22
Lider Projektu:
Partnerzy Projektu:
Cel projektu: zwiększenie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych oraz poprawę bezpieczeństwa w miejscach cennych przyrodniczo oraz terenach zalewowych województwa kujawsko – pomorskiego
Przedmiot projektu:
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- skutera wodnego”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- przyczepy do skutera”           
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- platformy ratowniczej do skutera”   
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- portu najazdowego pod skuter”        
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- portu najazdowego pod łódź”            
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- kombinezonu suchego”        
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- kamizelek asekuracyjnych”   
 • „Zakup specjalistycznego sprzętu- kasków na skuter wodny z komunikacją”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- silnika zaburtowego „
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- pneumatycznych sań ratowniczych wodno-lodowych”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- kasków do ratownictwa wodno-lodowego „
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- rękawic neoprenowych”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- Quadów”    
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- kasków na quad z komunikacją”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- przyczepy do quada”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- drona z kamerą termowizyjną”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- Sonarów/echosondy”           
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- radiotelefonów cyfrowych”
Termin realizacji projektu: 01.06.2023 – 31.10.2023
Wartość projektu: 1 174 519,31 zł
Wartość dofinansowania: 998 341,41 zł
Źródło finansowania projektu: RPO WK-P; Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji
Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.044.2023 z dnia 22.05.2023r.
Przewiń do góry