ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

Instruktor Ratownictwa Wodnego

Czas trwania szkolenia: 38 h (16 h wykłady, 22 h ćwiczenia)
Wymagania:
 – Wiek – 18 lat
Uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać:
1) legitymację członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z opłaconymi składkami na dany rok kalendarzowy;
2) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia;
3) pisemną zgodę na udział w szkoleniu zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4) aktualne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (aktualne KPP);
5) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub stopień w ratownictwie wodnym nadany przez WOPR tj.:
a) ratownik wodny (realizowany i nadany zgodnie z programami i instrukcjami obowiązującymi do 31 grudnia 1999 roku);
b) ratownik WOPR (realizowany i nadany zgodnie z programem szkolenia 1/2000 obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 roku);
c) starszy ratownik wodny (uzyskany do 31 grudnia 2011 roku);
d) ratownik wodny: pływalni, śródlądowy, morski (uzyskany w oparciu o program szkolenia obowiązujący do dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku).
6)Uczestnik szkolenia musi mieć udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych w charakterze ratownika wodnego (świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy zlecenie, wpisy do legitymacji członka WOPR, zaświadczenia, potwierdzające co najmniej 36 pełnych miesięcy pracy w charakterze ratownika wodnego).

F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y- pliki do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informacja

Przewiń do góry