ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

Patent Stermotorzysty

Patent Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej

Patent uprawnia do kierowania bez ograniczeń mocy silnika:
1)małym statkiem tj. statkiem , którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 m, z wyjątkiem promów, statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów, do holowania lub pchania, niezależnie od długości ich kadłuba,

2)łodzią przewozową o napędzie mechanicznym.

Zatrudniani przez organizatorów imprez sportowych i turystycznych oraz osoby wykonujące zawód /w tym rybaka, strażnika rybackiego, ratownika wodnego, przewoźnika itp./ na wodzie zgodnie z wymaganiami ustawy o żegludze na śródlądowych drogach wodnych oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej  muszą posiadać zawodowe uprawnienia

.

Na podstawie patentu stermotorzysty Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego wydaje patent sternika motorowodnego bez konieczności ukończenia kursu.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • wyciąg z dowodu osobistego (ksero),
  • wyciąg z pływania (zaświadczenie o wypływaniu 10 miesięcy w  charakterze członka załogi  łodzi motorowej z napędem mechanicznym  przeznaczonej do innych celów niż uprawianie sportu i rekreacji ( np. przewozu osób lub rzeczy, asekuracji osób, zabezpieczenia robót, ratowania życia lub mienia),
  • świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych pracowników,
  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (ksero),
  • 2 aktualne fotografie o wym. 2x 2,5 cm.

 

PLIKI DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYCIĄG PŁYWANIA

WNIOSEK O WYDANIE ŻEGLARSKIEJ KSIĄŻECZKI PRACY

ŚWIADECTWO ZDROWIA

Przewiń do góry