ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

Młodszy Ratownik WOPR

Czas trwania szkolenia: 22 h (5 h wykłady, 17 h ćwiczenia)
Wymagania:
 – Wiek – 12 lat
– Karta Pływacka
 – Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie (oświadczenie opiekunów ustawowych) o braku przeciwskazań do wykonywania obowiązków i uprawnień ratownika wydane nie dawniej niż 6 miesięcy wcześniej.
Zaliczenie(egzamin):
 – Przepłynięcie sposobem dowolnym po skoku startowym dystansu 200 m – czas 5′
– Przepłynięcie dystansu 100 m po 50 m kraulem ratunkowym i żabką ratunkową – zaliczenie
– Utrzymywanie się na wodzie wyłącznie za pomocą rąk – czas 1′
– Utrzymywanie się na wodzie wyłącznie za pomocą nóg – czas 1′
– Wykonanie symulowanej akcji ratowniczej z wykorzystaniem sprzętu (bojka SP, pas „węgorz”) polegającej na przepłynięciu dystansu 20 m, zanurkowanie na głębokość co najmniej 1,6 m, wydobycie manekina i holowanie go na dystansie 20 m. – czas 2′
– Zademonstrowanie techniki prawidłowego podpłynięcia do tonącego aktywnego z wykorzystaniem sprzętu ratunkowego (bojka SP, pas „węgorz”, koło ratunkowe) i holowanie na dystansie 20 m – zaliczenie
– Przeprowadzenie prawidłowej oceny stanu poszkodowanego nieoddychającego i podjęcie działań przed WBLS. – zaliczenie
– Wykonanie skoków do wody (wykroczny, na „bombę”, na nogi, startowy) – zaliczenie
– Wyjście z wody na brzeg o wysokości co najmniej 20 cm od lustra wody lub na łódź – zaliczenie
– Wykonanie rzutu rzutką ratowniczą w torze o szerokości 2 m na odległość co najmniej 7 m – czas 1′
 
Przewiń do góry